- EDITORIAAL -

Deze databank verenigt alle gegevens betreffende de Franse autosnelwegen en snelwegen, zoals hun lengte, de verkeerswisselaars, de uitzonderlijke kunstwerken, enz.

Raadpleging is vrij. De aangebrachte gegevens komen van autosnelwegliefhebbers die bereikbaar zijn op het forum. Uw opmerkingen interesseren ons !

Caution : all the present information on this site is entered by voluntary persons. Thus there is no guarantee concerning the exactness of data or on their exhaustiveness.

Wij wensen u een aangenaam bezoek op de website.